?

Log in

No account? Create an account
♥ SAKURA BLOSSOM ♥
愛しい人よ!四十歳のお誕生日おめでとう! 
8th-Dec-2013 01:16 am
Hôm nay là sinh nhật của 1 ông-già-nào-đó vừa bước sang độ tuổi tứ tuần :))
...Ờ thì mới bảo anh là "ông già" ở phía trên mà xuống đây xưng ngay anh anh em em liền, em cũng ngại thiệt, nhưng biết sao được, quen rồi :">

Em chúc anh một ngày sinh nhật thật vui vẻ, người em iu
Mau gặp nhau đi, anh nhé! ^^

---


愛しい人よ!四十歳のお誕生日おめでとう!
ずっとあなたのことを愛しているから


SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.12.16_[2013.12.08_00.32.54]SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.13.33_[2013.12.08_00.35.43]
SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.13.37_[2013.12.08_00.35.57]SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.22.35_[2013.12.08_00.41.51]
SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.34.44_[2013.12.08_00.47.56]SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.35.11_[2013.12.08_00.48.49]
SMAPxSMAP - 2013.12.02.mkv_snapshot_00.37.05_[2013.12.08_00.51.35]
Sexy Goro
This page was loaded May 28th 2018, 10:01 am GMT.